Menu
home
>>
ติดต่อสำนักงาน

ติดต่อ แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย เลขที่ 408 หมู่ 6 ถนนฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5315-2035
โทรสาร: 0-5315-2037
อีเมล : [email protected]
แผนที่แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย : Latitude: 19.92905 Longitude: 99.86881

Scroll Up Skip to content